Allah Tumho Isvara Tumho

Tumiho Rama Rahim (2x)

Yesu Tumho Nanaka Tumho

Zoroastra Bhi Ho Mahavira Tumaho

Gautam Buddha Karim (2x)

Mere Ram Mera Ram Rama Rahim (2x)

Ati ananda de paramananda de
tere namka gun gan jay ram
jay ram jay sri ram
raghupati raghava raja ram
Jay jay ram ram ram sita ram
jay jay ram ram ram sita ram
Do aksharom ka nam tera
mahima uski sabdo ke par
papom ka bhar ksan me mite jo bh
aje jay sri ram
Man me jis ke gunce ram
vahi prabhu ka mangala dham
man me jiske daska bhav
vahin visram kartte ram
Japu sadame nam tera e
sa var me mangu ram
divya rup ka daras dekar
tumse ek kar do ram

Use the Mozilla Firefox browser to check the audio here >>

Bhajanamana ma ma ma ma (2X)

(O mind, sing Mother's name....)

Anandamayi Ma Ma Ananda Rupa Ma Ma

(O Blissful Mother, O Blissful Form!)

Use the Mozilla Firefox browser to check the audio here >>  

Aye Guru Maharani Mata Amritananda Mayi
Aye Guru Maharani Mata Amritananda Mayi
 
Jai Jai Jai Maharani Mata Amritananda Mayi
Jai Jai Jai Maharani Mata Amritananda Mayi
 
Sharanam Sharanam Amma
Abhayam Abhayam Amma

Bhavani Jai Jai Bhavani Jai Jai

Kailasa Shakti Siva Sankari Jai Jai

Namah Sivayo Namah Sivayo (2X)

Use the Mozilla Firefox browser to check the audio here >>

We have 777 guests and no members online